მემბრანები

მემბრანები

 საიზოლაციო მემბრანები გამოიყენება სახურავის სწორი გადახურვისათვის, კაშხლებზე, აუზებში, გვირაბებში, საძირკველსა და პარკინგებზე. გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის საიზოლაციო მემბრანებს: PVC მემბრანა, EPDM მემბრანა, HDPE მემბრანა, ჯეოტექსტილი.